Cam Kết Bảo Mật Thông Tin - tilinuts| tili.vn| hat macca

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin - tilinuts| tili.vn| hat macca

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin - tilinuts| tili.vn| hat macca

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin - tilinuts| tili.vn| hat macca

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin - tilinuts| tili.vn| hat macca
Cam Kết Bảo Mật Thông Tin - tilinuts| tili.vn| hat macca
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
1 2 3 4

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Mục đích bảo mật thông tin

- Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên nhằm tạo điều kiện mua hàng trực tuyến tốt nhất cho bạn tại https://tili.vn/

- Nongsanlangbiang.com cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm trực tuyến an tòan, tiện lợi tại https://tili.vn/

Phạm vi sử dụng thông tin

- Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://tili.vn/

- https://tili.vn/hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của http https://tili.vn/ vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0888 232 000 hoặc email: tili@tili.vn

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://tili.vn/

Back-top
facebook